Privatni poduzetnik Marko Marković novi je predsjednik Rotary klub Karlovac. Predsjednički lanac preuzeo je od vinara Josipa Vrbaneka koji je tu časnu dužnost obnašao godina dana. Od mladog novog predsjednika Markovića te novoimenovanog Upravnog odbora koji djeluje u sastavu: Darko Capan (prvi dopredsjednik), Davorin Katušin (drugi dopredsjednik), Zijad Smajić (tajnik), Vladimir Samaržija (rizničar) i Ivan Stojković (klupski majstor), a čiji je mandat od 1.7.2019. do 31.6.2020. godine, očekuje se da će nastaviti uspješan dosadašnji rad ali i donijeti novosti koje će još više pozicionirati karlovačke rotaryjance Karlovačkoj županiji, Hrvatskoj i šire, ali u javnosti.

Rotary klub Karlovac trenutno ima 25 članova, a svečanosti koja je održana u Vinarskom podrumu Vivodina nazočili su gosti i pobratimski klubovi iz Nove Gorice u Sloveniji, Rijeke i Zagreba. Posjetili su špilju Vrlovku, sudjelovali u degustaciji vina i, dakako, proslavili primopredaju dužnosti. Još jednom su zapljeskali i svome članu Želimiru Feitlu koji je nedavno po treći put osvojio naslov svjetskog prvaka u golfu za rotarijance.

– Svi rotary klubovi u svijetu rade pod motivom služenje, humanitarni rad i druženje. Tako je RC Karlovac od svog osnutka do danas angažiran na humanitarnoj pomoći civilnim žrtvama rata, siromašnima, hendikepiranoj djeci i odraslima, talentiranim ali siromašnim đacima i studentima. Posebno značajno je angažiranje na razminiranju grada Karlovca i Karlovačke županije. U tu svrhu je prikupljeno 4,8 milijuna eura tako da je grad Karlovac s periferijom potpuno razminiran zahvaljujući i karlovačkim i svjetskim rotarijancima – naglasio je između ostaloga dosadašnji predsjednik Josip Vrbanek.

Rotarijanstvo nije kontemplacija, već akcija, a za javnost, sekularna, multikulturalna i sinkretistička organizacija otvorena za sve osobe bez obzira na vjeru, rasu, boju kože, spol, politička opredjeljenja. Ono u Karlovcu ima dugu tradiciju. Prvi puta je osnovan klub 1935. godine, ali je radio do 1941. kad je zabranjen. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije rad rotary kluba isto nije dozvoljen. Stvaranjem samostalne Hrvatske, rotary klubovi se obnavljaju i osnivaju novi, što je bio slučaj i s RC Karlovac.

cof
mde
cof

Objava je prenesena s KAportal.hr