Rotarijanac Herbert J. Taylor 1932. godine napisao je etički kodeks koji je 11 godina poslije prihvatio Rotary kao The Four Way Test.

Želi li rotarijanac primjenjivati visoka etičkih načela kod svega što misli, govori i radi, potrebno je zadovoljiti sljedeća četiri, naizgled jednostavna, uvjeta:

1. Je li ISTINA?

2. Je li ISPRAVNO za sve sudionike?

3. Hoće li promicati PRIJATELJSTVO I DOBRU VOLJU?

4. Hoće li služiti na DOBRO svim sudionicima?