Široko razgranate aktivnosti Rotaryja pokušao je 1923. godine objediniti i opisati filadelfijski rotarijanac Guy Gundaker u knjižici „A Talking Knowledge of Rotary“ 1926. godine. Predsjednik Rotary International in Britain and Ireland (RIBI) Sydney Pascall i tajnik RIBI-a, kasniji urednik The Rotaryana, Vivian Carter definirali su tri pravca služenja koja se i danas smatraju osnovom djelovanja svakog rotarijanca. Ovaj je prijedlog već 1927. godine na svjetskoj konferenciji u belgijskom Ostendeu prihvaćen, a trima pravcima služenja dodan je i četvrti pa su na sljedećoj konferenciji u Minneapolisu usvojena četiri pravca rotarijanskog služenja. 2010. godine usvojen je i peti pravac služenja.

 

Služenje klubu

Od svakog člana očekuje se pozitivno sudjelovanje u klupskom životu na način da sudjeluje u programima kluba, da promiče ideju rotarijanstva, da prijateljski prima i uvodi nove članove ili goste, da sudjeluje u radu odbora, da obavlja neku od klupskih dužnosti (kao predsjednik, tajnik, član odbora, klupski majstor, voditelj službe za mlade, organizator predavanja, rizničar, itd). Služenje klubu znači i spremnost pomoći u odvijanju klupskog života i kada se ne obavlja neka od formalnih dužnosti. Potpora i učešće u akcijama drugih klubova također je jedna od takvih aktivnosti.

 

Služenje struci

Podrazumijeva da svaki rotarijanac potiče visoke etičke standarde u poslu i struci, da prepoznaje vrijednosti svih struka i zvanja te da poštuje zanimanje svakog rotarijanca kao prigodu za služenje u društvu i zajednici. Služenju struci pripada i aktivno prenošenje poslovnog iskustva mladima kao i prenošenje znanja kroz predavanja iz struke i izvan nje.

 

Služenje zajednici

Ova služba predstavlja samo srce služenja, zahvaljujući kojoj je svaki Rotary klub dobar susjed koji predano radi za dobro lokalne zajednice. Od svakog se rotarijanca očekuje da radi i pomaže u socijalnom i karitativnom području života lokalne zajednice, na aktivnostima za zajedničko dobro okruženja u kojem živi, radi i djeluje. Služenje zajednici znači i sudjelovanje u poslovima zajednice. U duhu Rotaryja je da se ne otkupimo novcem, nego da aktivno sudjelujemo u akcijama kluba.

 

Međunarodno služenje

Obveza je svakog rotarijanca da daje svoj doprinos te djeluje i izvan kluba i lokalne zajednice, promičući mir i razumijevanje među ljudima i narodima svijeta, pomažući i sudjelujući u aktivnostima na međunarodnom planu kroz Rotary, ali i izvan njega, u borbi protiv gladi, siromaštva, bolesti, analfabetizma i u svim drugim aktivnostima na dobrobit čovječanstva.

 

Služba za mlade

Kroz ovo služenje Rotary naglašava svoju duboku i dugogodišnju predanost i potporu programima za djecu i mlade, kako na brizi za mlade, tako i na organiziranju raznih oblika međunarodne razmjene mladih ljudi.