Ime i prezime/ zvanje Stručni razred
MIRKO BUTKOVIĆ, prof. dr. dipl. ing. stroj. znanost
DARKO CAPAN, dipl. ing. el. informatika
MATO CRKVENAC ekonomija
KRISTIJAN ČUJKO, mag.iur. Pravo
ŽELIMIR FEITL, dipl. ing. kemije plast. proizv.
IVAN IVIČAK, ing. stroj. alatni strojevi
JOSIP JANKOVIĆ, odvjetnik odvjetn. kancel.
ZDENKO JUGOVIĆ, dipl.ing.stroj. energetika
MARKO KALČIĆ, struč.spec.oec.
DAVORIN KATUŠIN, mr. sc. dr. med. medicina
KRUNO KOVAČEVIĆ, mr. oec. marketing
MARIO KRAŠOVIĆ, stomatolog – ortodont stomatologija
ŽELJKO MARTIŠKOVIĆ, mr. sc. bankarstvo
BOJAN MATIJEVIĆ, dr. sc. Biotehnolog
BORIS MICULINIĆ, dipl. ing. stroj. Kontr./tehnologija
JOSIP PAVAN medicina
MARINO RADE, dipl. ekonomist Bankarstvo
VLADIMIR SAMARŽIJA, dipl. ing. el.
IVAN STOJKOVIĆ, dipl. ing.
struč. spec. oec ŽELJKO ŠAJATOVIĆ, ing.el.teh.
ŽELJKO TREZNER, struč.spec.oec. turizam
KREŠIMIR VEBLE, mr.oec. edukacija odraslih
JOSIP VRBANEK, dipl.ing.agr. voć.vinogr.vinar.