Ime i prezime/ zvanje Stručni razred
IVAN BREZETIĆ, dipl. ing. građ. građevina
MIRKO BUTKOVIĆ, prof. dr. sc. stroj. znanost
MATE BURAZIN, odvjetnik odvjetn. kancel.
DARKO CAPAN, dipl. ing. el. informatika
MATO CRKVENAC, prof. dr. sc. ek. znanost
ŽELIMIR FEITL, dipl. ing. kemije plast. proizv.
IVAN IVIČAK, ing. stroj. alatni strojevi
JOSIP JANKOVIĆ, odvjetnik odvjetn. kancel.
ZDENKO JUGOVIĆ, dipl. ing. stroj. energetika
DAVORIN KATUŠIN, mr. sc. dr. med. medicina
KRUNO KOVAČEVIĆ, mr. oec. marketing
MARIO KRAŠOVIĆ, stomatolog – ortodont stomatologija
MARKO MARKOVIĆ, dipl. ing. građ. građevina
ŽELJKO MARTIŠKOVIĆ, mr. sc. bankarstvo
BORIS MICULINIĆ, dipl. ing. stroj. Kontr./tehnologija
JOSIP PAVAN, dr. sc. dr. med. medicina
MARINO RADE, dipl. ekonomist Bankarstvo
VLADIMIR SAMARŽIJA, dipl. ing. el.
ZIJAD SMAJIĆ, dipl. ing. informatika, ekonomija
IVAN STOJKOVIĆ, dipl. ing. stroj.
ŽELJKO ŠAJATOVIĆ, struč.spec.oec, ing.el.teh.
VLADIMIR ŠPIŠIĆ, dr. sc. informatika
ŽELJKO TREZNER, struč. spec. oec. turizam
KREŠIMIR VEBLE, mr. oec. edukacija odraslih
JOSIP VRBANEK, dipl. ing. agr. voć.vinogr.vinar.