International Inner Wheel je svjetska organizacija sa sjedištem u Londonu koja diljem svijeta okuplja uglavnom supruge članova Rotary klubova. Cilj je međusobno druženje, širenje prijateljstva, razumijevanja i tolerancije, služenje i pomaganje onima kojima je u našoj okolini pomoć potrebna.

Prvi Inner Wheel klub u Hrvatskoj je osnovan 1992. godine u gradu Zagrebu. Inner Wheel klub Karlovac se osniva 19.09.1995 te i registrira slijedeće godine 10.04.1996. Od svog osnutka svojim djelovanjem Inner Wheel Klub Karlovac kroz zajedništvo nastoji promicati dobrotu, njegovati prijateljstvo, osluškivati i prepoznavati potrebe zajednice u kojoj živimo i poduzimati akcije kako bi se potrebitima pomoglo.

Inner Wheel klub Karlovac ima danas jedanaest članica i djeluje unutar International Inner Wheel District 191 – Hrvatska koji je osnovan je 27. rujna 2000. godine u Zagrebu, a registriran je 13. prosinca te iste godine (www.innerwheel.hr) te 2013. broji ukupno trinaest klubova. Na taj način hrvatski klubovi unutar District-a 191 lakše djeluju, planiraju zajedničke distriktne akcije, dok District 191 zastupa klubove kako na međunarodnim konvencijama, tako i u komunikaciji s centralnim uredom u Londonu. International Inner Wheel danas postoji u 103 zemlje, broji 100.000 članica ujedinjenih u 3.895 klubova (www.internationalinnerwheel.org).

~ HELP bring HOPE ~
~ Commit with conviction, compassion, consistency ~
~ Show that you care through friendship and service ~
~ BE A FRIEND ~
~ Communicate our vision~
~ Realise your Visions and Make a Difference~
~ Helping children around t he world now~

POMOĆ donosi NADU
Obvežimo se s uvjerenjem, suosjećanjem i dosljednošću
POKAŽI DA TI JE STALO kroz PRIJATELJSTVO i SLUŽENJE
BUDI PRIJATELJ
Osvari svoje vizije, ostavi svoj trag
Pomozimo djeci svijeta sada

samo su neke od zadanih tema tijekom nekoliko zadnjih godina kojima Inner Wheel klubovi diljem svijeta promoviraju dobru volju, prijateljstvo, služenje, promicanje i zadovoljavanje visokih etičkih načela što je osnovna značajka našeg rada u klubovima.

Protekle godine obilovale su različitim akcijama koje bi se sve mogle svesti na jednu, jedinu riječ – dobrota. Pokazati da nam je stalo, da ćemo i dalje osluškivati ljude oko sebe, razumijevati njihove probleme, osjećati njihovu bol, nastojati umanjiti njihovu osamljenost ili pak poticati i hrabriti one koji to zaslužuju. Neke aktivnosti Inner Wheel kluba Karlovac:
Donacija dječjem odjelu, odjelu dječje kirurgije i odjelu intenzivne njege Općoj bolnici Karlovac
Donacija Domu za djecu Vladimir Nazor Karlovac
Pomoć školama u Krnjaku, Tušiloviću, Mahičnu, Ozlju
Oprema Dječjem zboru Ciciban
Donacija Gimnaziji Karlovac
Pomoć Dječjim vrtićima u Karlovcu
Pomoć Centru za rehabilitaciju Ozalj
Pomoć Udruzi ženama oboljelih od raka dojke „Dona“ Karlovac
Pomoć Udruzi zlostavlanih žena i djece „Korak“ Karlovac
Druženje i darivanje starih i nemoćnih Doma „Sv. Antun“ Karlovac
Donacija Udruzi za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom „Rajska ptica „ Karlovac
Donacija Crvenom križu
Posjete i pomoć bolesnim i starijim osobama
Stalna novčana pomoć djeci bolesnih roditelja
Donacija Konjičkom klubu Karlovac
Donacija Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
Donacija Udruzi Betlehem Karlovac
Donacija samohranoj majci
Donacija Udruzi Milosrđe – Centru za beskućnike Karlovac

Akcijama Inner Wheel kluba Karlovac pridružuju se i naši prijatelji i prijateljice, poslovni partneri, sugrađani i sugrađanke Karlovca te posebno RC Karlovac.