Rotary klub Karlovac prvi puta je osnovan 1935. godine i imao je 16 članova. Njegova aktivnost bila je usredotočena na predavanja za širenje znanja kao i na karitativnu djelatnost, najviše u pomoći siromašnoj djeci te srednjoškolcima. 1939 klub je narastao na 27 članova da bi mu početkom 1941. godine bilo zabranjeno daljnje djelovanje.

image002

image004

Do obnove rada, odnosno novog formiranja Rotary kluba Karlovac došlo je na inicijativu Davora Juretića iz RC Zagreba koji se sastao 10.11.1993. sa petoricom Karlovčana u tada ratom zahvaćenom Karlovcu. Krug se brzo širio te je 01.07.1994. osnovan Stol u Karlovcu RC Zagreba.

PRVI SASTANAK 10.11. 1993. U GRADINI DUBOVAC. S LIJEVA:KREŠIMIR VEBLE, ŽELIMIR FEITL,DAVOR JURETIĆ (KUM), DANIJEL BUTALA,TOMISLAV LASIĆ, BRANIMIR LOVRIĆ

PRVI SASTANAK 10.11. 1993. U GRADINI DUBOVAC.
S LIJEVA:KREŠIMIR VEBLE, ŽELIMIR FEITL,DAVOR JURETIĆ (KUM), DANIJEL BUTALA,TOMISLAV LASIĆ, BRANIMIR LOVRIĆ

Organizaciono su klubovi u Hrvatskoj pripadali distriktu 1910, što je obuhvaćalo klubove iz dijela Austrije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Guverneri distrikta su bili iz Austrije, zbog njihove brojnosti i iskustva. Godine 2011. odvojili su se rotary klubovi iz Slovenije i Hrvatske u samostalne distrikte. Hrvatska je dobila broj distrikta 1913 sa sjedištem u Zagrebu. Ukupno u Hrvatskoj u 2015. godini djeluje 49 klubova sa 1176 članova.

Aktivnost rotarijanaca od 1993. do 1997. (kad je ponovo osnovan RC Karlovac), sastojala se u humanitarnoj pomoći djeci-civilnim žrtvama rata, kao i u koordiniranju pomoći rotary klubova iz Europe izbjeglicama, žrtvama rata te Općoj bolnici Karlovac i Centru za hendikepirane u Jaškovu. Naročito dobra suradnja ostvarena je sa rotarijancima iz Walesa.

Službeno osnivanje (Charter ceremonija) RC Karlovac, održana je na Plitvicama 04. i 05. 04.1997. Klub je tada imao 22 člana. Broj članova od tada pa do danas varira od 18 do 28, da bi danas (05.12.2015.) imao 23 člana.

image007

ŽELIMIR FEITL PRVI PREDSJEDNIK KLUBA

Do sada je u klubu bilo ukupno 49 članova od kojih su neki preminuli, neki napustili klub a neki su ostali tz. prijatelji kluba. RC Karlovac imaO je dva počasna člana. Jedan iz Austrije ( Ernest Schoefmann, jako angažiran na razminiranju Karlovca) a drugi i sada aktivan iz Slovenije (Josip Pavlić), jako angažiran na povezivanju klubova iz Slovenije i Italije sa RC Karlovcem.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICI RC KARLOVAC

 • FEITL ŽELIMIR 1997/1998
 • VEBLE KREŠIMIR 1998/1999
 • TUDIĆ IVAN 1999/2000
 • MLIKAN BORIS 2000/2001
 • KRAJAČIĆ IVAN 2001/2002
 • KLOBUČAR MARIJAN 2002/2003
 • CAPAN DARKO 2003/2004
 • BUTKOVIĆ MIRKO 2004/2005
 • MICULINIĆ BORIS 2005/2006
 • LAŠKARIN KREŠIMIR 2006/2007
 • JANKOVIĆ JOSIP 2007/2008
 • PENIĆ MARIJAN 2008/2009
 • STOJKOVIĆ IVAN 2009/2010
 • IVIČAK IVAN 2010/2011
 • SUMINA NIKOLA 2011/2012
 • MARTIŠKOVIĆ JOSIP 2012/2013
 • MARTIŠKOVIĆ ŽELJKO 2013/2014
 • KATUŠIN DAVORIN 2014/2015
 • KRUNO KOVAČEVIĆ 2015/2016

 

Motto našeg kluba je „ SLUŽENJE, HUMANITARAN RAD, DRUŽENJE“.
Glavna aktivnost kluba od 1997. do 2005. bila je razminiranje Karlovca i karlovačke županije. U tu svrhu organizirani su rotary klubovi iz cijelog svijeta na prikupljanju sredstava koje je onda američka vlada udvostručila a hrvatska vlada ponovo udvostručila. RC Karlovac je sa svoje strane prikupljao sredstva prodajom starog papira (kojeg su skupljala školska djeca) i donatorskim kulturnim priredbama. Na taj način je prikupljeno 4.800.000,00 eura (36.000.000kn), što je omogućilo razminiranje površine od 2.400.000 m*2. Na tim akcijama posebno se angažirao naš član Krešimir Veble kao i Martin Essl iz austrijskog kluba Wien Nord Ost. U znak zahvalnosti svim rotary klubovima, američkoj i hrvatskoj vladi, grad Karlovac i karlovačka županija su u Karlovcu 2006. podigli prigodan spomenik. Autor djela bio je akademski slikar Danijel Butala, a lijevanje u bronci je izvela Ljevaonica Duga Resa u vlasništvu Josipa Martiškovića, oba tadašnji članovi RC Karlovac.

Od 2005. do danas humanitarne akcije kluba su usmjerene u tri pravca. Jedna je pomoć ustanovama koje skrbe o djeci sa posebnim potrebama. Zatim o Općoj bolnici u Karlovcu za nabavku potrebnih instrumenata (2009.-320.000kn), a treća je aktivnost stipendiranje siromašnijih studenata karlovačkog Veleučilišta kao i učenika i studenata grada Karlovca (Od 2010.-2015.oko 100.000kn). Sredstva se prikupljaju putem tradicionalnih priredbi; raftinzima na rijeci Mrežnici i Kupi, na svečanostima Martinja, na kulturnim priredbama za Božić i Novu Godinu te donacijama u organizaciji RC Karlovac.

RC Karlovac njeguje dobre odnose sa rotary klubovima iz susjednih zemalja. Tako posebno dobre odnose imamo sa klubovima iz Slovenije; iz Ajdovščine, Nove Gorice i Solkana te sa RC Bihać iz Bosne i Hercegovine. Također surađujemo sa Rotary International. Tako smo 2011. bili domaćini predstavnicima RC Mumbay-Indija. Uključeni smo i u međunarodnu razmjenu srednjoškolaca i studenata te smo do sada poslali na ljetne kampove više od 30 mladih ljudi iz Karlovca.

image011

DRUŽENJE NA PROSLAVI 10. GODINA RC KARLOVAC 2003

Klub se brine o edukaciji svojih članova te više puta na godinu imamo edukativna predavanja, koje izvode naši članovi ili poznati gosti.
Klub također brine za sportsku aktivnost članova. Tako postoje tradicionalna otvorena prvenstva RC Karlovac u tenisu (indoors i outdoors) i boćanju. Naši članovi sudjeluju i na domaćim i internacionalnim takmičenjima rotary klubova. U tome (tenis, golf, jedrenje) posebno je uspješan naš član Želimir Feitl.

ČLANOVI KLUBA ISPRED SPOMENIKA RAZMINIRANJU 2015.

ČLANOVI KLUBA ISPRED SPOMENIKA RAZMINIRANJU 2015.

Karlovac 05.12.2015.