Motiviranje i briga za buduće generacije u duhu rotarijanskih ideala proteže se kroz sve načine služenja u Rotaryju. Svaki klub ima Odbor zadužen za rad s mladima na čelu kojega je voditelj Odbora – Youth Exchange Officer (YEO), voditelj službe za mlade.

Briga o radu s mladima nije zadatak samo voditelja službe za mlade i njegova odbora, nego svi članovi kluba trebaju pomagati u radu i brizi za mlade.

Ova briga obuhvaća djecu rotarijanaca, ali i ostale mlade ljude koji žele njegovati rotarijanske ideale kao Interact ili Rotaract.

Važan način brige za mlade je razmjena mladih, koja se odvija u obliku stipendija, studijskih grupa, ljetne i godišnje razmjene koji omogućuju rotarijanskoj mladeži ostvarivanje kontakata u cijelom svijetu. Bitno je napomenuti da sudionici razmjena nisu samo djeca rotarijanaca, nego klubovi potiču da to budu sva djeca koja će na dostojan način promicati ideju rotarijanstva i na putovanjima i susretima dostojno predstavljati Rotary klub koji ih šalje na razmjenu, svoj grad,  državu.

Na širokom polju rotarijanskih aktivnosti postoje dakle brojne mogućnosti koje u osnovi potiču samo jedno: osobni angažman rotarijanaca na dobroj stvari.

U okviru Rotaryja postoji nekoliko vrsta udruga kroz koje se mladi ljudi povezuju i druže ovisno o vrsti programa, dobnoj granici.