To je poseban organizacijski dio RI-a. Fondacija je zapravo njegov alat, tj. sredstvo uz pomoć kojega Rotary ostvaruje svoju misiju: unapređenje svjetskog razumijevanja, dobre volje i mira kroz poboljšanje zdravlja, podupiranje obrazovanja i uklanjanje siromaštva. Prema definiciji, RF je neprofitna organizacija koju isključivo svojim dobrovoljnim prilozima podupiru rotarijanci i njihovi prijatelji koji zajedno s njima dijele viziju boljeg svijeta. Upravu RF-a čini 15 direktora, povjerenika. To su tzv. The Trustees of the RF, koje imenuje predsjednik RI-a uz suglasnost upravnog odbora RI-a (Board of Directors). Mandat im traje 4 godine, s izuzetkom predsjedavajućeg, koji se postavlja na dužnost od godine dana. Njihova je zadaća upravljanje fondovima, odnosno imovinom RI-a. Rotary Foundation neprofitna je organizacija financirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dijele viziju boljeg svijeta.

Dosad su rotarijanci u Rotary Fundation donirali više od 2,9 milijarda dolara.

Glavni programi Rotary Foundationa su:

Polio Plus

Posljednjih 25 godina glavna aktivnost RF-a bila je usmjerena potpunom iskorjenjivanju dječje paralize u svijetu. U tom periodu novcem RF-a oralno su cijepljene dvije milijarde djece i uskoro će se moći konstatirati da je uz pomoć Rotaryja dječja paraliza u svijetu potpuno iskorijenjena. Jednu od najvećih donacija ovome programu uplatila je Bill & Melinda Gates Fondation iznosom od 355 milijuna dolara.

Humanitarian Grants Program

District Simplified Grants
Matching Grants

To su financijske potpore klubovima i distriktima na njihovim projektima za pomoć sredinama u kojima djeluju. Najčešće se provode kao udvostručavanje financijskog iznosa koji dva ili više kluba prikupe na međunarodnom projektu.

Educational Programs

Ambasadioral Scholarship program je školovanja studenata izvan njihove zemlje za unapređenje razumijevanja, širenje dobre volje i mira.

Group Study Exchange razmjena je mladih ljudi koji su u radnom odnosu i nisu rotarijanci ni djeca rotarijanaca. Razmjena i boravak traje obično 6 tjedana, a provodi se pod isključivom brigom, organizacijom i o trošku Rotary klubova domaćina. Cilj razmjene je stjecanje spoznaja i razmjena poslovnih iskustava.

Rotary Piece Fellowships sponzorira diplomirane studente i profesionalce na područjima vezanim za mirenje i rješavanje sukoba mirnim putem.

Svaki rotarijanac učlanjenjem u Rotary zajednicu prihvatio je obvezu plaćanju članarine koja se preko kluba doznačuje direktno u Rotary Foundation. 50% uplaćenih sredstava vraća se distriktima za njihove projekte. Svaki klub ima pravo na nepovratna sredstva iz fonda kandidirajući svoje projekte.