Rotary International prva je svjetska „Service club“ organizacija – svjetsko udruženje Rotary klubova, kojih ima oko 34.200, s članstvom od više od 1,214.000 rotarijanka i rotarijanaca i djeluje u oko 200 zemalja i zemljopisnih područja. Klubovi su grupirani u 538 distrikta.

Distrikti su formirani tako da obuhvaćaju u prosjeku 50-ak klubova, no katkad je to i znatno više. Naš Distrikt 1913, koji je formiran 2011. godine, obuhvaća klubove s prostora Republike Hrvatske. Prije toga su naši klubovi bili članovi Distrikta 1910 zajedno s klubovima iz istočnog dijela Austrije, Slovenije te Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Beču. Rotary International je širom svijeta razgranata organizacija koja djeluje globalno na projektima od općeg značaja, no većina njezinih humanitarnih aktivnosti odvija se na klupskoj ili eventualno na razini disktrikta. Zato je struktura cjelokupne međunarodne organizacije projektirana tako da može uspješno podupirati klubove u njihovim nastojanjima da pruže što bolju uslugu društvu u svojim sredinama, kao i u inozemstvu, a s druge strane da ujedinjenim naporima može rješavati i globalne probleme.

Svaki Rotary klub je, unutar okvira standardnog RI statuta, autonoman u najvećoj mogućoj mjeri. To se odnosi na čitavo uređenje unutarnjeg života u klubu, odabir članstva, izbor dužnosnika, opredjeljenja za pojedinu socijalnu djelatnost, izbor mogućih projekata, slobodu u povezivanju s drugim klubovima, itd.

RI je podijeljen u 34 Zone, i to na način da svaka ima približno podjednak broj članova rotarijanaca, što se u prosjeku kreće negdje između 32.000 i 40.000. Mi, Distrikt 1913, nalazimo se u Zoni 19, koja obuhvaća 14 distrikta s 850 klubova i članstvom od ukupno 37.500 rotarijanaca.  Uz Hrvatsku, u Zonu 19 uključene su sljedeće zemlje: Njemačka, Austrija, Švicarska, Lihtenštajn, Italija, BiH, Slovenija, Madžarska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Moldavija i Izrael. Sjedište zone 19 je u Zürichu.

Vodstvo svjetske organizacije RI-a čini Upravni odbor (Board of Directors) na čelu kojega je predsjednik RI-a. To je uprava od 19 članova koja zasjeda kvartalno utvrđujući politiku i aktualne pravce djelovanja u tekućoj rotarijanskoj godini. Mandat predsjednika i ostalih dužnosnika RI-a, jednako kao i onih na nižim organizacijskim razinama uključujući i osnovnu jedinicu, Rotary club, traje godinu dana i bira se od 01.07. do 30.06.

Stožer RI, odnosno Glavni odbor RI nalazi se u Evanstonu u Illinoisu. Na čelu Glavnog odbora, koji broji ukupno 650 članova, stoji glavni tajnik.

Pored ovoga svjetskog centra postoji još sedam međunarodnih područnih centara i to u Argentini, Australiji, Brazilu, Indiji, Japanu, Koreji i Švicarskoj. Za nas je ovlaštena centrala u Zürichu. Velika Britanija i Irska tradicionalno imaju svoj posebni organizacijski ogranak RIBI, koji opslužuje klubove i distrikte tih zemalja.

Zakonodavno tijelo RI-a, odnosno, Rotary parlament,  jest The Council on Legislation. Sastaje se svake tri godine, razmatra statutarna pitanja te nakon detaljne i složene procedure usvaja ili odbija amandmane i odluke predložene od strane klubova, distrikta ili predsjedništva RI-a.