U prosincu 2009. godine Rotary klub Karlovac organizirao je humanitarni Adventski koncert u karlovačkom Zorin domu radi prikupljanja sredstava za nabavku novog uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku za Opću bolnicu Karlovac. U umjetničkom dijelu programa nastupio je Trio Amadeus u sastavu Leonid Sorokov, Sankt Petersburg, Rusija, Ruben Dalibalttayan, Erevan, Armenija i Krešimir Lazar, Varaždin, Hrvatska. U donatorskom dijelu koncerta sakupljen je iznos od 320 tisuća kuna donacija. Cjelokupan iznos darovan je Općoj bolnici Karlovac za nabavku ultrazvučnog uređaja za urološku dijagnostiku i liječenje.

image001

Svečana primopredaja doniranog ultrazvučnog uređaja u Općoj bolnici Karlovac 31. svibnja 2010. godine. Na slici Ravnatelj Opće bolnice Karlovac, Nedeljko Strikić, Predsjednik Rotary kluba Karlovac Ivan Stojković i Šef Službe za urologiju Miljenko Križ